Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Právní okénko Sociálně právní poradna SONS 2021-07 - informace a odpovědi

22.7.2021 - Předmluva a soubor ke stažení  V článku na první prázdninový měsíc roku 2021 se věnujeme těmto tématům: Douška k nahlížení do katastru nemovitostí a osvobození od rozhlasového a televizního poplatku. Doručení výzvy k platbě poplatků, k...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2021-06 - informace a odpovědi

22.7.2021 - Předmluva a soubor ke stažení  V první části si popíšeme novou dávku nazvanou náhradní výživné, o niž bude poprvé možné zažádat 1. července 2021, pak nastíníme postoj SONS k novelám zákona o sociálních službách a v třetí části předám slovo kolegyni Václav...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2021-05b - informace a odpovědi

21.7.2021 - Předmluva a soubor ke stažení  Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29. dubna 2021, bylo umožněno s účinností od 3. května v rámci postupného rozvolňování protiepidemických opatření začít poskytovat za specifikovaných podmínek mimo ji...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2021-05 - informace a odpovědi

21.7.2021 - Předmluva a soubor ke stažení  V tomto článku najdete:stručný přehled zdravotnických prostředků, na které je poskytován příspěvek z veřejného zdravotního pojištění z důvodu zhoršeného zraku,bílé hole,zdravotnické prostředky pro léčbu šilhavosti dětí,zdrav...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2021-04 - informace a odpovědi

21.7.2021 - Předmluva a soubor ke stažení  V následujícím textu nejdříve zodpovíme – pro někoho možná podivnou – otázku, „co je FÚJ?“, a budeme pokračovat v zajímavostech právního ukotvení jmen a příjmení. Co je FÚJ? Jména a příjmení...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2021-03b - informace a odpovědi

20.7.2021 - Předmluva a soubor ke stažení  O tom, že již brzy proběhne sčítání obyvatel, asi v médiích zaslechl už každý. Pojďme se podívat, jak se s touto povinností mohou vypořádat lidé s těžkým zrakovým postižením. Základní informace, jak proběhne sčítán...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2021-03 - informace a odpovědi

21.7.2021 - Předmluva a soubor ke stažení  Každá část následujícího článku je určena jiné skupině čtenářů: první těm, kdo mají rádi čísla, druhá těm, kdo dávají přednost jménům; ale teď vážně. Nejprve se věnujeme nově vyhlášené průměrné měsíční mzdě v národním h...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2021-02 - informace a odpovědi

20.7.2021 - Předmluva a soubor ke stažení  O peripetiích, které provázely tzv. daňový balíček, slyšel jistě každý. V tomto článku informujeme o dvou vybraných změnách, které s sebou (budeme věřit, že již definitivně platný) daňový balíček přinesl, na konci odpovíme n...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2021-01 - informace a odpovědi

20.7.2021 - Předmluva a soubor ke stažení  Sérii článků z pražské sociálně právní poradny SONS v roce 2021 zahájíme: Informací o zvýšení důchodů a mimořádném příspěvku důchodci, zprávou o zvýšení minimální mzdy, poslední částí informace o velké novele ...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2020-12 - informace a odpovědi

23.7.2021 - Předmluva a soubor ke stažení  V prosincovém článku budeme pokračovat v informaci o novele zákoníku práce, výpovědi z důvodu změny zaměstnavatele, pracovním volnu související s akcí pro děti a mládež, dodatku k dovolené, sdíleném ...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2020-11 - informace a odpovědi

23.7.2021 - Předmluva a soubor ke stažení  V tomto článku jsem se chtěl původně věnovat nejpodstatnějším změnám, které přinesla poměrně rozsáhlá novela zákoníku práce, zákon č. 285/2020 Sb. Její ustanovení nabyla či teprve nabudou účinnosti, část již 30. 7. 2020, dal...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2020-10 - informace a odpovědi

23.7.2021 - Předmluva a soubor ke stažení  Dnešní poradenský článek pochází z klávesnice kolegyně JUDr. Václavy Baudišové a jeho název zní: REALITNÍ OKÉNKO. V rámci „okénka“ se dozvíte o zrušení daně z nabytí nemovitosti, zákonu o realitním zpro...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2020-09 - informace a odpovědi

23.7.2021 - Předmluva a soubor ke stažení  V letošním devátém článku této rubriky se budeme věnovat změnám a popisu jediné dávky ze systému státní sociální podpory, a to příspěvku na bydlení.Změny v příspěvku Výše příspěvku Text ke stažení: SPO-2020-09-info...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2020-08 - informace a odpovědi

23.7.2021 - Předmluva a soubor ke stažení  V osmém článku rubriky předkládáme informaci o těchto tématech: Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením na nechráněném pracovním trhu. Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním posti...
Zobrazit celý článek >>
Stanovisko SONS ČR, z. s.

19.7.2021 - k návrhu zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem V květnu roku 2020 byl do legislativního procesu zaslán poslanecký návrh zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, kter...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2020-07 - informace a odpovědi

23.7.2021 - Předmluva a soubor ke stažení  První ze série letních článků zaměříme na: úmrtí v souvislosti s příspěvkem na zvláštní pomůcku a žádost o kratší pracovní dobu v některých případech Text ke stažení: SPO-2020-07-informace-odpovedi.docx P...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2020-06 - informace a odpovědi

9.6.2020 - Předmluva a soubor ke stažení  V druhé části článku se věnujeme popisu situace kolem smluv o zájezdech, jejichž plnění je opatřeními proti šíření koronaviru na celém světě výrazně omezeno. V úvodu reagujeme na dění na e-mailové konferenci Inpora, kde...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2020-05b - informace a odpovědi

28.5.2020 - Předmluva a soubor ke stažení  Hned na začátku uveďme, že poděkování naší poradny za tento článek patří dobrovolné spolupracovnici Melanii Phamové, která je jeho autorkou, my jsme přičinili jen některé poznámky a úpravy spíše redakčního charakteru. C...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2020-05a - informace a odpovědi

4.5.2020 - Předmluva a soubor ke stažení  V článku, který se právě chystáte přečíst či minout, se můžete dozvědět o: změnách životního a existenčního minima, které nastaly od 1. dubna 2020 a eReceptu a lékovém záznamu  Rozhodnutí je, milí čtenáři, na ...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2020-04 - informace a odpovědi

5.4.2020 - Předmluva a soubor ke stažení  V dubnovém článku z pražské poradny Vás čekají následující témata: malá oprava k informaci z minulého článku o daňovém bonusu  krátká informace o změně zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,&nb...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2020-03b - informace a odpovědi

31.3.2020 - Předmluva a soubor ke stažení  Informace o některých opatřeních a změnách v souvislosti s nemocí COVID-19V tomto článku se pokusím popsat některé aktuální změny, jimiž vláda provází opatření proti šíření koronaviru, které považuji za podstatné z hlediska ...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2020-03a - informace a odpovědi

4.3.2020 - Předmluva a soubor ke stažení  V březnovém článku se s námi nejprve kolegyně JUDr. Baudišová podělí o informace týkající se popírání otcovství; k napsání této stati ji vedl konkrétní případ z její advokátní praxe. Druhou část budou tvořit informace o daní...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2020-02 - informace a odpovědi

4.2.2020 - Předmluva a soubor ke stažení  Článek, který Vám nabízíme k přečtení, - snad právě proto, že je určen na nejkratší měsíc v roce, zarmoutí milovníky rozsáhlých textů, naopak potěší příznivce stručnosti a rozhodně přinese informace o změnách dvou dávek...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2020-01 - informace a odpovědi

6.1.2020 - Předmluva a soubor ke stažení  Rok 2020 zahájíme informací o:  již půl roku platném zákonu o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací Povinné a zahrnuté subjekty Nepřiměřená zátěž Prohlášení o přístupnosti Účinnost ...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2019-12 - informace a odpovědi

4.12.2019 - Předmluva a soubor ke stažení  Předvánoční, dvanáctou porci rad a informací věnujeme čtyřem kratším informativním pasážím o: formulářích žádostí o dávky; EET; zvýšení limitu doplatku na léčiva a zvýšení důchodů od ledna 2020. Text...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2019-11 - informace a odpovědi

4.11.2019 - Předmluva a soubor ke stažení  V článcích z naší poradny se obvykle věnujeme informacím, jejichž pramenem jsou právní předpisy. Normy právních předpisů každý z nás v životě realizujeme v podobě výkonu různých práv a povinností v konkrétních situacích. V p...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2019-10 - informace a odpovědi

2.10.2019 - Předmluva a soubor ke stažení  V první části článku najdete krátké, ale důležité upozornění pro uživatele bílých holí. Protože minule jsme se věnovali vymáhání neuspokojených pohledávek z pohledu dlužníků, vzala si kolegyně Václava Baudišová v druhé části...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2019-09 - informace a odpovědi

16.9.2019 - Předmluva a soubor ke stažení  Dnes jsem se rozhodl věnovat článek situaci, ve které by se jistě nikdo z nás dobrovolně nechtěl ocitnout, nicméně ze zkušenosti v poradně vím, že se bohužel týká i nejedné osoby z našich řad; jde o exekuční vymáhání po...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2019-08 - informace a odpovědi

15.8.2019 - Předmluva a soubor ke stažení  V článku psaném v době, kdy jsou letní prázdniny ještě mladé, přineseme:  informaci o zrušení karenční doby a výši náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a ocitujeme a stručně vyložíme ustanovení občanského...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2019-07 - informace a odpovědi

18.7.2019 - Předmluva a soubor ke stažení  První skutečně letní článek z pražské poradny obsahuje informace o aktuálních posunech ve dvou tématech, která jsme již probírali. Jde o:  osvobození nevidomých a hluchoslepých OSVČ od EET a úhrady bílých holí ...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2019-06 - informace a odpovědi

30.5.2019 - Předmluva a soubor ke stažení  Dnešní poradenský článek je inspirován přáním některých diskutujících na e-mailové konferenci Inpora, abychom informovali o nové legislativní úpravě příspěvků pojišťoven na optické pomůcky a řešením zdaleka ne jednoho případ...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2019-05 - informace a odpovědi

1.5.2019 - Předmluva a soubor ke stažení  Dnešní článek věnujeme zprávě o posledním zasedání sociálně právní komise SONS, v jehož průběhu byla probírána aktuální sociálně právní témata. Ač jednání proběhlo již 18. března, čas tématům na aktuálnosti příliš neubral &n...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2019-04 - informace a odpovědi

1.4.2019 - Předmluva a soubor ke stažení  Dnes začneme trochu netradičně, a to opravou a upřesněním informace z minulého článku, přesněji o dodatku ke zvýšení příspěvku na péči a zda si budeme muset doplácet bílé hole. Text ke stažení: SPO-2019-04-inf...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2019-03 - informace a odpovědi

20.2.2019 - Předmluva a soubor ke stažení O obsah následujících řádků se postarala zejména rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která ukončila legislativní proces dlouho diskutovaných zákonných novel. Ty již mají za sebou pouť do Senátu, který se je ...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2019-02 - informace a odpovědi

4.2.2019 - Předmluva a soubor ke stažení Ve druhém článku roku 2019 se zaměříme na dvě témata:  výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci s ohledem na aktuální výši průměrné mzdy v národním hospodářství, informace k možnosti žádat o příspěvek na zvlášt...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2019-01 - informace a odpovědi

3.1.2019 - Předmluva a soubor ke stažení Rok 2019 zahájíme naši rubriku těmito informacemi: lednové zvýšení důchodů, zvýšení minimální mzdy, pravděpodobné zvýšení částek životního a existenčního minima a implementace Marrákešské smlouvy o usnadnění př...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2018-12 - informace a odpovědi

4.12.2018 - Předmluva a soubor ke stažení V minulém článku jsme psali o trvalém pobytu a doručovací adrese, což nás přivedlo k myšlence napsat několik informací o pravidlech samotného doručování. Běžné doručování poštou  Doručování datovou schránkou  &bdquo...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2018-11 - informace a odpovědi

9.11.2018 - Předmluva a soubor ke stažení V listopadu jsme se zaměřili na: Výčet opatření na podporu zdravotně postižených samostatně výdělečně činných osob  Úvod do problematiky  Příspěvek na úhradu provozních nákladů  Náhradní plnění Další přísp...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2018-10 - informace a odpovědi

8.10.2018 - Předmluva a soubor ke stažení Pro říjnovou rubriku jsme zvolili dva okruhy témat: Veřejné zdravotní pojištění, konkrétněji regulační poplatek, limity doplatků na léčiva a platnost receptů a poukazů  Poplatek za pohotovostní lékařskou službu ...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2018-09 - informace a odpovědi

7.9.2018 - Předmluva a soubor ke stažení V devátém poradenském článku budeme informovat o:nové úpravě zákona o advokacii, která by měla více zpřístupnit právní pomoc nemajetným lidem a o osobním bankrotu. Text ke stažení: SPO-2018-09-informace-odpovedi.docx&nbs...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2018-08 - informace a odpovědi

7.8.2018 - Předmluva a soubor ke stažení Věříme, že pro většinu čtenářů příjemné léto neznepříjemníme tématy, kterým se budeme v srpnové rubrice ze Sociálně právní poradny věnovat, tedy pomluva – může jí být i pravdivá informace? exekuce – tentokrát se k...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2018-07 - informace a odpovědi

28.6.2018 - Předmluva a soubor ke stažení V červencovém článku jsme se nechali inspirovat dobou dovolených, ale jen v trochu posunutém slova smyslu; rozhodně zde nenajdete tip na to, kde svou dovolenou strávit, odpovíme jen na jeden dotaz týkající se institutu dovolené, j...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2018-06 - informace a odpovědi

3.6.2018 - Předmluva a soubor ke stažení Červnový článek rozdělíme na dvě - veřejnoprávní a občanskoprávní - části.nejdříve probereme novou dávku nemocenského pojištění, kterou je dlouhodobé ošetřovné; v druhé části odpovíme na dotaz nepříliš opatrného věřitele. Text ke ...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2018-05 - informace a odpovědi

2.5.2018 - Předmluva a soubor ke stažení V květnu můžeme bez obav užít dubnové anotace naší rubriky, jen číslování částí o jednu posuneme, tedy:Pokus o výčet benefitů spojených s průkazem OZP – třetí část; výhody právními předpisy neupravené; telekomunikační služby...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2018-04 - informace a odpovědi

1.4.2018 - Předmluva a soubor ke stažení Seriálová forma témat článků z naší poradny nabývá na síle, dnes Vás totiž čeká:pokus o výčet benefitů spojených s průkazem OZP - druhá část; osvobození od správních poplatků; zvláštní cena za komunikační služby; co je GDPR; část ...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2018-03 - informace a odpovědi

9.3.2018 - Předmluva a soubor ke stažení Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze 03/2018. Daňové přiznání, kdo a dokdy,pokus o výčet benefitů spojených s průkazem OZP – první částbenefity ze zákonných ustanovení,zákon o daních z ...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2018-02 - informace a odpovědi

2.2.2018 - Předmluva a soubor ke stažení V únorovém článku se zaměříme pouze na dvě témata: změna přílohy vyhlášky upravující seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je možné získat příspěvek  třídění zrakových postižení pro posouzení nároku na příspěv...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2018-01 - informace a odpovědi

18.1.2018 - Předmluva a soubor ke stažení Rubriku v roce 2018 zahájíme: právními předpisy podloženou úvahou, zda jsou nevidomí povinni nosit bílou hůl, pokračovat budeme seznámením s dávkami systému státní sociální podpory, konkrétně rodičovským příspěvkem,...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2017-12 - informace a odpovědi

16.12.2017 - Předmluva a soubor ke stažení  Poslední článek rubriky ze Sociálně právní poradny SONS v Praze v roce 2017 věnujeme přehledu novinek, které přinese legislativa povětšinou účinná od ledna roku 2018. Nestihneme probrat úplně vše, ale popíšeme následující:&n...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2017-11 - informace a odpovědi

16.11.2017 - Předmluva a soubor ke stažení Úvod článku přinese odpověď na dotaz, který by mohl zajímat zejména aktivní hudebníky, v druhé části budeme informovat o změnách zákona o zaměstnanosti. Toto téma se však ukázalo jako poněkud rozsáhlejší, proto si jeho dokončení n...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2017-10 - informace a odpovědi

24.10.2017 - Předmluva a soubor ke stažení V článku, jenž se právě chystáte číst - nebo alespoň čtete jeho anotaci – se dozvíte: co nového přinesou změny zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením od ledna 2018 a jak zažádat o změnu stupně z...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2017-09 - informace a odpovědi

20.9.2017 - Předmluva a soubor ke stažení V článku, který se k Vám dostane v době, kdy budou letní prázdniny už jen vzpomínkou, si nejprve odpovíme na dotaz související s novelizací zákona o zaměstnanosti, dále si připomeneme důležitost statusu osoby schopné výd...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2017-08 - informace a odpovědi

22.8.2017 - Předmluva a soubor ke stažení V textu, který by se k Vám měl dostat zhruba uprostřed léta, odpovíme na dva dotazy: Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním po maturitě: Soustavná příprava na budoucí povolání; Důchodové pojištění; Zdravotní pojištění...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2017-07 - informace a odpovědi

26.6.2017 - Předmluva a soubor ke stažení V červencovém příspěvku ze Sociálně právní poradny:odpovíme na dotaz, jak je to s nemocenským a dalšími dávkami v případě pracovního úrazu,  představíme si budoucí novou dávku nemocenského pojištění pro otce a nakonec le...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2017-06 - informace a odpovědi

20.6.2017 - Předmluva a soubor ke stažení Obě témata dnešního červnového poradenského článku se zaobírají občanským právem. první odpovídá na dotaz z oblasti dědění,  druhé řeší proč je vhodné a je-li pro nevidomé možné nahlížet do katastru nemovitostí.  Te...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2016-12 - informace a odpovědi

1.12.2016 - Předmluva a soubor ke stažení V posledním článku roku 2016 se věnujeme těmto tématům:Od ledna 2017 se zvýší důchodyCo je to „odkaz“?Forma změny stanov společenství vlastníků jednotekText ke stažení: SPO-2016-12-informace-odpovedi.docx Od ledna 2017...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2016-10 - informace a odpovědi

1.10.2016 - Předmluva a soubor ke stažení V „listopadové“ rubrice ze Sociálně právní poradny SONS se soustředíme na tato témata:jak lze v souladu s právními předpisy předčasně skončit dohodu o provedení práce,poté zmíníme proběhnuvší zvýšení příspěvku na péči....
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2017-05 - informace a odpovědi

6.6.2017 - Předmluva a soubor ke stažení Májovou rubriku z naší poradny vyplníme: informací o zvláštnostech příspěvku na vodicího psa a novinkou z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Text ke stažení: SPO-2017-05-informace-odpovedi.docx Zvláš...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2017-04 - informace a odpovědi

22.3.2017 - Předmluva a soubor ke stažení V dubnovém článku, ve snaze nevybočit z pokusu prezentovat naši sociálně právní poradnu jako seriózní instituci, se pokusíme vystříhat aprílových žertíků a budeme informovato pravidlech pro pracovní poměr na dobu určitous postupem...
Zobrazit celý článek >>
EET a nevidomí podnikatelé - 2

10.4.2017 - EET nesmí nikoho omezit v podnikání, shoduje se MF se zástupci nevidomých a slabozrakých S blížícím se startem třetí a čtvrté fáze elektronické evidence tržeb (1. března 2018 / 1. června 2018), kam spadají mimo jiné činnosti vykonávané také zrakově postiž...
Zobrazit celý článek >>
EET a nevidomí podnikatelé - 1

9.3.2017 - Hrozba nebo bouře ve sklenici vody?Na nevidomé samostatně výdělečně činné osoby se řítí pohroma v podobě povinnosti vést elektronickou evidenci tržeb – píše se v internetovém zpravodajství i v diskusích. A přitom jedničky a nuly schované v zázračných bed...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2017-03 - informace a odpovědi

6.3.2017 - Předmluva a soubor ke stažení Ani v tomto měsíci si neodpočineme od daní; po daňovém speciálku zaměřeném na daň z příjmů si tentokrát řekněme něco o daních souvisejících s věcmi nemovitými. Předtím poinformujeme o změně občanského zákoníku, která dopadá na mož...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2017-02 - informace a odpovědi

6.2.2017 - Předmluva a soubor ke stažení V letech 2014 a 2015 jsme v tomto období přinášeli článek, který může být prospěšný zejména těm, kteří musejí během prvních tří měsíců v roce stihnout vyplnit a odevzdat daňové přiznání. Po loňské odmlce považuji za prospěšné se k...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2017-01 - informace a odpovědi

6.1.2017 - Předmluva a soubor ke stažení Rubriku z naší poradny v roce 2017 zahájíme článkem přinášejícím rady a informace ze dvou oblastí:důchodový věk a důchodové kalkulačky mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Text ke stažení: SPO-2017-01-informace-odpovedi.docx D...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2016-11 - informace a odpovědi

4.11.2016 - Předmluva a soubor ke stažení V „listopadové“ rubrice ze Sociálně právní poradny SONS se soustředíme na tato témata:minimální a zaručená mzdapovinná kontrola kotlů na pevná palivaodpovědi na dva dotazy z oblasti nájmu domu či bytuText ke stažení: S...
Zobrazit celý článek >>
Vybrané pomůcky hrazené z veřejného zdravotního pojištění

13.9.2016 - Seznam prostředků zdravotnické techniky pro zrakově postižené, hrazených z veřejného zdravotního pojištění, najdete v příloze č. 3, oddíl c zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1 sb. v platném znění, který lze najít např. na webu http://portal.gov.cz/....
Zobrazit celý článek >>
Úřad práce ČR zvýší příjemcům automaticky příspěvek na péči

1.8.2016 - Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od srpna žádat. Úřad práce ČR, který dávku vyplácí, jej upraví automaticky podle přiznaného stupně závislosti na pomoci jiné osoby.Od srpna 2016 se podle novely zákona o sociálních službách mění výš...
Zobrazit celý článek >>
Práva cestujících autobusové, autokarové a letecké dopravě

18.7.2016 - Obsah Práva v autobusové a autokarové dopravě Práva cestujících Práva cestujících u spojů nad 250 km Informujete nás o svých zkušenostech Práva v letecké dopravě Práva cestujících Problematické situace Kontakty na asistenční služby a Úřad pro civilní letectví ...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2016-09 - informace a odpovědi

2.9.2016 - Předmluva a soubor ke stažení V článku nadepsaném 9/2016 se věnujeme třem tématům:Vrátíme se k pravidlům bezplatného užívání dálnic (bez dálniční známky), odpovíme na dotaz poživatele invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně, který se ptá, jak dlouho mu b...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2016-08 - informace a odpovědi

17.7.2016 - Předmluva a soubor ke stažení V článku určeném pro srpnové vydání časopisu Zora se dozvíte:zda je legální či nikoliv získávat v době dočasné pracovní neschopnosti jiný příjem, než je náhrada mzdy, resp. nemocenské a o průběhu jednání Vládního výboru ...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2016-07 - informace a odpovědi

22.6.2016 - Předmluva a soubor ke stažení V dnešním článku nejprve odpovíme na otázku, která možná bude připadat mnohým čtenářům poměrně jednoduchá, přesto se však s ní na naši poradnu občas někdo obrací.Půjde o příspěvek na zvláštní pomůcku a význam limitní částky 24 000...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2016-06 - informace a odpovědi

22.5.2016 - Předmluva a soubor ke staženíŠesté letošní pokračování naší rubriky věnujeme, jak je v poslední době zvykem, toliko dvěma tématům, kterými jsou:Vliv skončení pracovního poměru na výši podpory v nezaměstnanosti apokračování informování o nových pravidlech pro v...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2016-05 - informace a odpovědi

21.4.2016 - Předmluva a soubor ke stažení První část tohoto článku věnujeme praktickým informacím o slevách z cen telekomunikačních služeb, druhá část bude zaměřena poněkud teoretičtěji, na popis změn legislativy v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciáln...
Zobrazit celý článek >>
Reflexní značení bílých holí a oděvů v souvislosti s novelou zákona o pohybu na pozemních komunikacích

1.2.2016 - PředmluvaBěhem února 2016 nabyla účinnost jedna z novel zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a od 1. 1. 2016 je účinná jeho nová prováděcí vyhláška 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Některá nová ustanovení těc...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2016-04 - informace a odpovědi

15.3.2016 - Předmluva a soubor ke stažení V dnešním článku se dozvíteo novele zákona o zaměstnanosti ao tom, co by naše organizace uvítala v oblasti příspěvku na zvláštní pomůcku.Text ke stažení: SPO-2016-04-informace-odpovedi.docx Novela zákona o zaměstnanostiN...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2016-03 - informace a odpovědi

17.2.2016 - Předmluva a soubor ke stažení Článek, který se Vám právě dostává pod prsty, k uším či před oči, se věnuje dvěma tématům: určitým trampotám cestujících držitelů průkazu ZTP/P zejména v meziměstských autobusech předkupnímu právu. Text ke staž...
Zobrazit celý článek >>
Bankomaty s hlasovým výstupem pro nevidomé

28.1.2016 - Úvod Ovládání bankomatu Bankomaty ČS s dotykovou obrazovkou Seznamy bankomatů ČS a ČSOB s hlasovým výstupem Česká spořitelna, a.s. (ČS) a Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB) Poštovní spořitelna postupně zavádějí bankomaty (ATM) uprav...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2016-02 - informace a odpovědi

1.2.2016 - Předmluva a soubor ke stažení Původně jsem se v tomto článku chtěl věnovat dvěma tématům, a to příspěvku na bydlení a předkupnímu právu spoluvlastníků. Ale popis prvně jmenované dávky - ač jsem se snažil o nezabíhání do přílišných detailů – zabral t...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2016-01 - informace a odpovědi

1.1.2016 - Předmluva a soubor ke stažení V článku, který se k některým z Vás dostane ještě před letošními vánočními svátky, k jiným však až v prvních dnech roku 2016, se věnuji dvěma tématům: Upozornění pro osoby samostatně výdělečně činné, Pokračování min...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2015 - informace a odpovědi

31.12.2014 - Přinášíme informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS ČR v roce 2015. Jednotlivé soubory je možné zobrazit nebo i stáhnout a pro přehlednost přidáváme i jejich stručný obsah. Obsah  Soubor Novela zákona o poskytování dáve...
Zobrazit celý článek >>
Sociálně právní poradna SONS 2014 - informace a odpovědi

30.12.2014 - Přinášíme informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS ČR v roce 2014. Jednotlivé soubory je možné zobrazit nebo i stáhnout a pro přehlednost přidáváme i jejich stručný obsah. Obsah  Soubor Nový občanský zákoník - Narušení...
Zobrazit celý článek >>


Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně