Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Bílá pastelka 

Bílé pastelkyObsah

Co je Bílá pastelka

Bílá pastelka je veřejná celorepubliková sbírka na podporu služeb pro těžce zrakově postižené. Koná se každoročně, tradičně v polovině října u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole (15. říjen), kdy do ulic vycházejí dobrovolníci, od nichž si mohou kolemjdoucí zakoupit bílou pastelku, symbol světa nevidomých. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.) ve spolupráci se svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry. Charitativní akce se v roce 2015 konala již po šestnácté.

Účelem sbírky je jednak získat prostředky na financování služeb poskytovaných SONS ČR, z. s., Tyfloservisem a TyfloCentry, jejími dceřinými společnostmi, těžce zrakově postiženým spoluobčanům, jednak také seznamovat veřejnost s potřebami a problémy této skupiny osob i s problematikou zrakového postižení obecně. Proto jsou v den konání sbírky na mnoha náměstích v České republice umísťovány propagační a informační stánky, ve kterých si zájemci mohou vyzkoušet různé kompenzační pomůcky, organizují se hudební vystoupení a další doprovodný program. Výtěžek je věnován na místní i celorepublikové projekty integrující nevidomé a slabozraké v následujících oblastech:

 • zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v oblasti odborného sociálního poradenství, průvodcovských a předčitatelských služeb, rozšíření spektra kompenzačních pomůcek
 • na volnočasové, kulturní, sportovní a rekreační aktivity osob s těžkým zrakovým postižením
 • kurzy Tyfloservisu v oblasti výuky sebeobsluhy, samostatného pohybu a orientace s bílou holí, nácvik (sociální rehabilitace)
 • provoz Navigačního centra pro těžce zrakově postižené s ohledem na zvýšení bezpečností takto postižených osob v oblasti samostatného pobytu a orientace
 • podpora střediska výcviku vodicích psů při SONS ČR, z. s.
 • podpora vydávání speciálních tiskovin a časopisů pro zrakově postižené redakce Zora 
 • realizace programů odstraňování bariérových prvků prostřednictvím aktivní vzájemné informovanosti, ve stavebnictví, dopravě, informačních systémech a jinde.
 • na výukové programy zaměřené na zvládnutí speciálního softwaru, umožňujícího osobám s těžkým zrakovým postižením ovládání výpočetní techniky, na zpřístupňování webových stránek uživatelům s těžkým zrakovým postižením aj.
 • digitalizace knih a dalších textů do podoby přístupné zrakově postiženým (Digitální knihovna)

Proč název sbírky „Bílá pastelka“?

Bílá pastelka je víceznačná metafora relativizující pojem barevnosti, tím i zraku. Jejím základem je neviditelná, tedy bílá linie. Tou lze na bílý papír namalovat neviditelný obraz. Bílá linie je také jakýmsi výrazem „rovnosti barev“. V někom může pastelka evokovat představu bílé hole, která je pro nevidomé nepostradatelnou základní pomůckou vedoucí k jejich soběstačnosti a samostatnosti při pohybu.

Zpět na obsah.


Dobrovolníci Bílé pastelky v Novém Jičíně.

Mezinárodní den Bílé hole

V dvacátém století s sebou rozvoj dopravy přináší potřebu označit nevidomé pro zvýšení jejich bezpečnosti při pohybu na komunikacích. Zkouší se různá řešení ve formě červených praporků (Belgie 1911), nebo v  žluté pásky s třemi černými body (Dánsko, Švédsko, Německo).

V roce 1921 anglický fotograf James Biggs z Bristolu, který přišel o zrak, se cítil ohrožen automobilovým provozem v blízkosti svého domu. Rozhodl se proto natřít svou vycházkovou hůl na bílo, aby se zviditelnil.

V roce 1930 se Guilly d´ Herbemontová ve Francii nezávisle na Biggsovi snaží prosadit, aby nevidomé osoby byly označeny bílou holí. Inspirují ji k tomu pařížští strážníci, kteří bílou hůl využívají při řízení dopravy. Za svůj návrh bojuje a vytváří mu značkou publicitu. V roce 1931 ze svých vlastních prostředků zakoupí 5 tisíc bílých holí. I přes počáteční nedůvěru se nakonec bílá hůl pro označení nevidomé osoby ve Francii prosadí a postupně rozšíří i do dalších evropských zemí. Hůl tak získává signalizační funkci.

Využití bílé hole pro vlastní orientaci je důsledkem 2. světové války. V roce 1944 jsou do armádní nemocnice pro slepé válečné veterány povoláni  učitelé Maryland School for the Blind -  Richard E. Hoover a C. Warren Bledsoe. Oba považují dosavadní způsoby orientace a pohybu nevidomých za pomocí echolokace a orientace s využitím rukou a nohou za nedostatečnou a pracují na technice využívající bílou hůl jako prodloužené ruky. Zejména Hoover hodně experimentuje a se zavázanýma očima zkouší různé techniky hole a hledá ty nejvíce efektivní. Postupně vytváří dodnes využívanou metodiku a hůl tím povyšuje na základní prostředek orientace nevidomých. Bledsoe začíná školit první instruktory orientace a mobility a postupně se techniky bílé hole šíří i do Evropy a počátkem 70 let, díky profesoru Jesenskému i do Československa. Na konci 90. let se po vzoru některých evropských zemí zavádí v České republice červeno – bílá hůl jako označení osob hluchoslepých. Od roku 1964 se v USA připomíná 15. říjen jako „Den bezpečnosti s bílou holí“ (White cane safety day), od 80. let jako „Den bílé hole“ i v Evropě. V tuto dobu se organizace pomáhající nevidomým a slabozrakým snaží zvýšit povědomí o problémech, se kterými se denně potýkají zrakově postižení lidé.

Zpět na obsah.


Jak je možné do sbírky přispět?

Dobrovolník

Sbírku Bílá pastelka od počátku její existence bez větší nadsázky nesou na svých ramenou dobrovolní prodejci s kasičkami. Staňte se dobrovolníkem.

Dárce

Koupě pastelky

V den sbírky do ulic ve více jak dvou stech městech v České republice vycházejí dvojice (skupinky) dobrovolníků, oblečených do bílých a černých triček s logem bílé pastelky. Za minimální příspěvek 30,- Kč nabídnou dárcům originální bílou pastelku a kalendářík s informacemi o sbírce. Kupující vloží svůj příspěvek do zapečetěné kasičky opatřené registračním číslem. Zároveň je každá dvojice (skupinka) opatřena plnou mocí od SONS ČR, z. s. prokazující oprávněnost účasti na akci.

Dar převodem

Poukázáním libovolné částky na sbírkový účet 8888 33 2222 / 0800.

DMS (dárcovská SMS)

 • Jednorázově dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
  • DMS PASTELKA 30 (cena jedné SMS je 30 Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 29 Kč)
  • DMS PASTELKA 60 (cena jedné SMS je 60 Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 59 Kč)
  • DMS PASTELKA 90 (cena jedné SMS je 90 Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 89 Kč)
 • Celoročně dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
  • DMS TRV PASTELKA 30 (30 Kč každý měsíc, příjemce Vaší pomoci obdrží 29 Kč měsíčně)
  • DMS TRV PASTELKA 60 (60 Kč každý měsíc, příjemce Vaší pomoci obdrží 59 Kč měsíčně)
  • DMS TRV PASTELKA 90 (90 Kč každý měsíc, příjemce Vaší pomoci obdrží 89 Kč měsíčně)
  • STOP PASTELKA pro zrušení Vaší trvalé měsíční podpory Bílé Pastelky

Vhození hotovosti do „psí pokladničky“

Jedná se o kasičky pejsků umístěné u pokladen nebo východů obchodních domů, pošt či na jiných místech. Oblastní odbočka v Novém Jičíně má v péči celkem 12 kasiček v Novém Jičíně, Kopřivnici a Příboře.

 • Kaufland Nový Jičín (kasička vodící pes)
  Bohuslava Martinů 209/30
 • Kasička Bílé pastelky.Hruška č. 745 Nový Jičín (kasička vodicí pes)
 • náměstí gen. Hlaďo 58
 • Obchodní galerie Tabačka (kasička vodící pes)
  Přemyslovců 1/2252
 • Technické muzeum Tatra Kopřivnice (kasička vodící pes)
  Záhumenní 369
 • Albert Kopřivnice  (kasička vodící pes)
  Záhumenní 351/3b
 • Kaufland Kopřivnice (kasička vodící pes)
  Štefánikova 1410
 • Pošta, s.p. Kopřivnice (kasička vodící pes)
  Štefánikova 1163
 • Knihkupectví POHODA Kopřivnice (pokladnička s plyšákem)
  Štefánikova 58/31
 • Hruška č. 215 Příbor (kasička vodící pes)
  Štramberská 1452
 • Hruška č. 532 Příbor (kasička vodící pes)
  Místecká 1124
 • Oční optika Zornička Příbor (pokladnička s plyšákem)
  náměstí S. Freuda 9
 • Obuv Poláčková Příbor (pokladnička s plyšákem)
  náměstí S. Freuda 29

Zpět na obsah.


Výsledky sbírky Bílá pastelka na Novojičínsku ve sbírkový den

 
RočníkMěstoVýtěžek
2018Kopřivnice10 535,- Kč
Nový Jičín28 417,- Kč
Celkem:38 952,- Kč
2017Kopřivnice5.289,- Kč
Nový Jičín29.227,- Kč
Celkem:34.516,- Kč
2016Nový Jičín12.328,- Kč
2015Nový Jičín12.399,- Kč
2014Nový Jičín8.934,- Kč
2013Nový Jičín14.225,- Kč
2012Kopřivnice5.183,- Kč
Nový Jičín3.264,- Kč
Celkem:8.447,- Kč
2011Kopřivnice5.965,- Kč
Nový Jičín2.824,- Kč
Celkem:8.189,- Kč
2010Nový Jičín7.564,- Kč
2009Kopřivnice4.647,- Kč
Nový Jičín6.556,- Kč
Celkem:11.203,- Kč
 

Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům z řad středoškolských studentů i dobrovolným spolupracovníkům a členům SONS ČR, z. s. za obětavou pomoc s organizací sbírky. Děkujeme a vážíme si příspěvků veřejnosti, které nám pomáhají realizovat naši činnost ve prospěch zrakově postižených. Oblastní rada SONS ČR, z. s. Nový Jičín.

Zpět na obsah.


Odkazy a další informace

Více informací o sbírce:

Pro koho a na co vybírají v obchodech černí hafani – článek:

Povolení sbírky:Bílá pastelka 2020, tentokráte trochu jinak

8.10.2020 - Veřejná sbírka Bílá pastelka, která v tuto dobu obvykle probíhá formou přímého prodeje pastelek v ulicích, musí vzhledem k situaci proběhnout bezkontaktně. Protože jde o významný zdroj financování naší pomoci lidem, kteří v průběhu živ...
Zobrazit celý článek >>


Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně