Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Naši partneři 

Za finanční podporu děkujeme

Loga hlavních podporavatelů.

 


Logo společnosti Jednota, spotřební družstvo v HodoníněSjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, v Novém Jičíně, jménem členů a klientů SONS ČR, z. s. vyslovuje srdečné poděkování společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně za finanční dar na pořízení datového úložiště (tzv. NAS serveru) s příslušenstvím.

Logo Nadace prof. VejdovskéhoDěkujeme Nadaci prof. Vejdovského za finanční příspěvek na pořízení stolních her pro zrakově handicapované.

Týmu dobrovolníků, kteří pomáhají nevidomým a slabozrakým při doprovodech, při našich aktivizačních činnostech (např. tvůrčí dílny, poznávací zájezdy rekondiční pobyty, vzdělávací workshopy, sportovní aktivity atd.), ale i těm, kteří jsou skrze členství zapojeni do plánování a organizace činnosti našeho spolku. Bez těchto dobrovolníků by služba oblastní odbočky SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně byla velmi limitována možnostmi našich zdravotně postižených zaměstnanců.

Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům z řad středoškolských studentů i dobrovolným spolupracovníkům a členům SONS ČR, z. s. za obětavou pomoc s organizací sbírky. Děkujeme a vážíme si příspěvků veřejnosti, které nám pomáhají realizovat naši činnost ve prospěch zrakově postižených.

Velké díky patří i všem těm, kteří nám ve volném čase pomáhali se stěhováním a zařizováním nových prostor na Sokolovské ulici v Novém Jičíně a při této činnosti odpracovali celkem 85 hodin.


Za podporu a spolupráci dále děkujeme

 

 

DĚKUJEME.

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně