Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Dobrovolníci zrakově postiženým 

Program Dobrovolná dopomoc lidem se zrakovým postižením vychází z poslání a cílů naší organizace, která klade důraz na pomoc nevidomým a slabozrakým občanům vést plnohodnotný, smysluplný a spokojený život a připravovat společnost na to, aby přijímala nevidomé občany zcela přirozeně jako svou integrální součást.

Obsah


Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem může být každý člověk od 15-ti let, který chce smysluplně využít svůj volný čas. Stane se tak společníkem a pomocníkem lidem se zrakovým postižením. Doprovází je např. k lékaři, na sportovní, kulturní a společenské akce. Předčítá jím knížky, pomáhá naší organizaci při různých prezentačních činnostech nebo s přípravou a realizací aktivit pro zrakově postižené.

Zpět na obsah.


Co můžeme dobrovolníkům nabídnout?

  • odborná školení a kurzy
  • supervize
  • možnost seberealizace a podílení se na spolupráci v týmu
  • osvědčení o účasti v dobrovolném programu a počtu odpracovaných hodin
  • účast na akcích pořádaných SONS ČR, z. s. za zvýhodněných podmínek jako u klientů a členů spolku

Zpět na obsah.


Co mi může dobrovolnictví přinést?

Přínos dobrovolnictví je pro každého individuální. Díky tomuto programu můžete získat nové přátele, nové zkušenosti, poznatky, praxi a dobrý pocit z pomoci ostatním.

Kde je potřeba se obrátit, pokud chci být dobrovolníkem, od koho získám další informace?

Pro více informací kontaktujte Petra Jasinského, koordinátora dobrovolníků SONS ČR, z. s., Nový Jičín, mobil: 778 768 381, email: jasinsky@sons.cz

Zpět na obsah.


Schránka důvěry pro dobrovolníky a klienty

Dobrovolníci mohou využít také schránku důvěry dobrovolnického programu na emailové adrese: dobrovolnici@sons.cz Schránku můžete využít v případě, že máme problém, který chcete konsultovat s někým nestranným a nechcete jej sdělovat přímo svému koordinátorovi dobrovolníků. Chcete-li se podělit o pozitivní/negativní zkušenosti s naším dobrovolnickým programem. Chtěli byste se vyjádřit k práci Vašeho koordinátora dobrovolníků nebo pokud máte nový podnět pro dobrovolnickou činnost.

Pro klienty je také zřízena emailová schránka důvěry na na kterou je možno zasílat informace, pokud Vás zajímá, jak může dobrovolník pomoci nebo se chcete se dozvědět o dobrovolnickém programu víc informací, vyjádřit se k práci koordinátora dobrovolníků na pracovišti či se máte chuť podělit o zkušenosti s naším dobrovolnickým programem. Napište nám na emailovou adresu: dobrovolnici@sons.cz

Zpět na obsah.


Leták o dobrovolnictví

Leták o dobrovolnictví zrakově postiženým ke stažení nebo zobrazení.

MS Word document    Letak-o-doprovolnictvi.docx  (35.1 kB)
Adobe PDF document    Letak-o-doprovolnictvi.pdf  (312.9 kB)

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně