Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Poděkování 

Loga podporovatelů obnovy techniky.Děkujeme za finanční podporu Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška, městu Nový Jičín a aktivitě švadlenek z projektu Šití pro dobrou věc. Díky nim jsme směli nakoupit dva nové počítače a dvě kamerové lupy, které nahradí zastaralé dosluhující vybavení odbočky.  

Baner ke sbírce Bílá pasteka s QR kódem.

Stolní počítače používají naši zrakově postižení pracovníci pro komunikaci s klienty, institucemi, administrování sociální a spolkové činnosti, přípravu volnočasových, společenských, kulturních i vzdělávacích aktivit, zpracovávání informačních materiálů pro členy a klienty, správu webových stránek odbočky, aj. další aktivity související s naší činností. Jeden z těchto počítačů je částečně k dispozici také klientům, kteří jej mohou využít pro potřebu vyhledávání informací, komunikaci nebo k docvičení práce s touto speciální kompenzační pomůckou.

Ruční kamerové lupy HumanWare 5“ a HumanWare 8“ od firmy Adaptech zase rozšířili nabídku naší půjčovny kompenzačních pomůcek. Menší elektronickou lupu využijí slabozrací uživatelé například pro přečtení informací na zboží v obchodech. Větší provedení je možné použít při čtení novin časopisů nebo knih. Pomůcky budou určeny k předvedení nebo bezplatnému zapůjčení.

Pod vedením paní Hanky V. ušily šikovné švadlenky z celé České i Slovenské republiky krásné výrobky. Díky nim jsme získali významnou finanční částku na naši činnost. Tento projekt pokračuje a je možné se zapojit jak šitím, tak za finanční podporu obdržet krásný a účelný výrobek od švadlenek. V rámci letošního ročníku Růží pro paní Hraběnku v Zámku v Kuníně jsme takto získali úžasných 10.820,- Kč. Dalších 6.180,- Kč jsme obdrželi od dalších našich podporovatelů. Celých 17.000,- bude použito na další zkvalitnění služeb pro zrakově postižené poskytovaných novojičínskou odbočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

Srdečné díky všem, kteří nám i v této poněkud složité a náročné době pomáhají pomáhat.
Za tým SONS NJ Hana Petrová 

Copyright © 2016       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně