Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Naši partneři 

Za finanční podporu děkujeme

Loga podporavatelů

 


Logo společnosti Varroc Lighting Systems, s.r.o.Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, v Novém Jičíně, jménem členů a klientů SONS ČR, z. s. vyslovuje srdečné poděkování společnosti Varroc Lighting Systems, s.r.o. za dar kancelářského nábytku (stoly, židle, skříňky) pro vybavení našich nových prostor, zejména klubovny.

Úřadu práce ČR, kontaktnímu pracovišti Nový Jičín, za poskytnutí příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa a poskytování příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Týmu dobrovolníků, kteří pomáhají nevidomým a slabozrakým při doprovodech, při našich aktivizačních činnostech (např. tvůrčí dílny, poznávací zájezdy rekondiční pobyty, vzdělávací workshopy, sportovní aktivity atd.), ale i těm, kteří jsou skrze členství zapojeni do plánování a organizace činnosti našeho spolku. Bez těchto dobrovolníků by služba oblastní odbočky SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně byla velmi limitována možnostmi našich zdravotně postižených zaměstnanců.

Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům z řad středoškolských studentů i dobrovolným spolupracovníkům a členům SONS ČR, z. s. za obětavou pomoc s organizací sbírky. Děkujeme a vážíme si příspěvků veřejnosti, které nám pomáhají realizovat naši činnost ve prospěch zrakově postižených.

Velké díky patří i všem těm, kteří nám ve volném čase pomáhali se stěhováním a zařizováním nových prostor na Sokolovské ulici v Novém Jičíně a při této činnosti odpracovali celkem 85 hodin.


Za podporu a spolupráci dále děkujeme

 
 

DĚKUJEME.

Copyright © 2016       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně