Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Článek o Dnech umění nevidomých na Novojičínsku 2019 

Fotokoláž z hudebních večerů DUN v Příboře a Kopřivnici.V pátek 5. dubna proběhl v Kopřivnici, v sále Vily Machů hudební večer Setkání s hudbou sedmi staletí. Na kytaru hrál a slovem provázel pan Jiří Jelínek, který za námi v doprovodu své manželky přijel až z podkrkonošské Jílemnice. Logo festivalu DUN.Hudební večer měl i díky členům naší odbočky hojnou účast a věříme, že si jej všichni účastníci užili.

V sobotu 6. dubna pak pan Jelínek se svým komponovaným pořadem vystoupil v refektáři Piaristického kláštera v Příboře.

Fotokoláž z hudebních večerů DUN v Novém Jičíně a ve Frenštátě pod Radhoštěm.V neděli 28. dubna svým zpěvem a hrou na příčnou flétnu potěšila velký počet zúčastněných slečna Eva Blažková písněmi s duchovní tématikou od baroka po romantismus za klavírního doprovodu MgA. Lukáše Poledny, Ph.D.

V pátek 10. května proběhl poslední ze čtveřice jarních hudebních večerů. V nádherné akustice Kostela Sv. Jana Křtitele vystoupilo Kytarové duo MgA. Kateřina Schejbalová, MgA. Filip Moravec. Hudebníci hráli sólo, doprovázeli se a zazněli písně klasické, převzaté, ale i vlastní tvorba.

Za Tým SONS Hanka Petrová.

 

 

 

Copyright © 2016       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně